Commitment

Ons advies beperkt zich niet tot het aandragen van een plan. Samen met de opdrachtgever werken we tevens aan de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld vertrouwelijke contacten leggen met een overname- of fusiekandidaat of het waarderen van een bedrijfsonderdeel. Maar ook het voeren van financiŽle onderhandelingen of de coŲrdinatie van een due diligence-traject behoren tot onze werkzaamheden. Daarbij streven we naar openheid en eerlijkheid in de relatie, ook wanneer onze bevindingen sterk afwijken van de verwachtingen. In geen geval stellen we de zaken mooier voor dan ze zijn. Ons advies bevat duidelijke taal. We zinnen op scherp, in adviezen en rapportages.