Casebeschrijving strategie

Een onderdeel van een groot concern heeft zich volledig gericht op de marketing en productie van limonades en vruchtensappen. Na een succesvolle start stagneert de groei en lopen de resultaten terug. VM analyseert de situatie en komt tot de conclusie dat de activiteiten van de onderneming in de loop van de jaren te breed zijn geworden. Er zijn wel degelijk overlevingskansen, mits de onderneming zich beperkt tot de rendabele activiteiten en probeert deze verder uit te bouwen. Aangezien dit niet mogelijk is binnen de huidige structuur, adviseert VM de onderneming uit het Nederlandse concern te treden en nieuwe allianties te zoeken binnen de Europese sappenbranche. Inmiddels zijn de onderhandelingen met twee Duitse en een Franse partner in een vergevorderd stadium en is er weer toekomstperspectief.