Strategie

De levenscyclus van een onderneming wordt door allerlei invloeden bepaald. Af en toe een beetje bijsturen is niet voldoende. Vooral externe ontwikkelingen dwingen je op gezette tijden tot een fundamentele herbezinning. Dan moet je kritisch kijken naar je sterkten en zwakten, je marktpositie en je toekomstperspectief. Als de continu´teit gevaar loopt, is een compleet nieuwe strategie vaak de enige oplossing. Maar hoe bedenk je die? En hoe implementeer je die?

Casebeschrijving