Casebeschrijving verzelfstandiging

Enkele broers runnen al jaren een succesvolle onderneming in de voedingsmiddelenbranche. Ook hun kinderen zijn actief in het bedrijf. Door de sterke groei ontstaan er verschillen van inzicht over de te volgen koers. Ook de affiniteit met een bedrijf van deze omvang is niet voor alle betrokkenen gelijk. VM luistert naar de standpunten, analyseert de onderlinge verhoudingen en komt tot de conclusie dat het beter is als een van de familietakken het bedrijf voortzet. Op basis van een zorgvuldige waardebepaling doet VM een voorstel voor uitkoop van de andere families, rekening houdend met het gegeven dat het totale vermogen in de zaak zit. Gelijktijdig wordt advies uitgebracht over de meest passende organisatiestructuur voor de toekomst.