Casebeschrijving fusie

Een geavanceerd bedrijf dat onderdelen voor de automotive branche produceert, krijgt te maken met een sterk groeiende vraag. Bovendien stellen de afnemers steeds zwaardere eisen op het gebied van engineering. Verder verlangen zij wereldwijd 'just in time delivery'. Het bedrijf dreigt, ondanks zijn uitstekende performance, tekort te schieten. VM komt tot de conclusie dat deze onderneming er goed aan zou doen onderdeel van een grotere groep te worden. Bij het zoeken naar partners kijkt VM niet alleen naar de technische expertise, maar ook naar geografische spreiding, overeenkomsten en verschillen in cultuur en externe invloeden, zoals die van vakbonden. Inmiddels is de fusie met één buitenlandse partner afgerond en zijn er serieuze gesprekken gaande met twee andere Europese collega's.