Fusie

In een tijd van schaalvergroting verlangen bedrijven van hun toeleveranciers dat zij zich mee ontwikkelen in kennis en productiecapaciteit. Autonome groei is voor zo'n toeleverancier niet altijd de beste en vaak ook geen haalbare oplossing. Dan komt de fusie in beeld. Maar een fusie brengt tal van problemen met zich mee. Neem je zelf een bedrijf over of laat je je overnemen? Wie bepaalt de waarde van elke partner? Hoe overbrug je cultuurverschillen, vooral die met buitenlandse partners?

Casebeschrijving