Verzelfstandiging

Familiebedrijven worden gekenmerkt door een grote persoonlijke betrokkenheid van het management bij het reilen en zeilen van de onderneming. De keerzijde van de medaille is dat de familierelatie het nemen van objectieve beslissingen in de weg kan staan. Voor het oplossen van deze discrepantie is een dergelijk bedrijf al snel aangewezen op externe advisering. Hoe beweegt de consultant zich in een omgeving waar emoties soms zwaarder wegen dan de feiten?

Casebeschrijving